Doplnky k oknám – parapety na mieru, žalúzie, siete proti hmyzu, montážny materiál, výstuže, sendvičové výplne, podkladové profily

e-shop

Zoznam

Povolenia spoločnosti VAŠA s.r.o.

 

Povolenia zhodnocovanie odpadu a prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie:

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - drvič dreva

Súhlas na prevádzkovanie zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12

Podmienky na preberanie odpadu do zariadenia na zhodnocovanie R12 - drvič dreva

 

Oprávnené merania stredných zdrojov znečistenia ovzdušia:

KGJ 1 | KGJ 2 | Plynová kotolňa C | Plynová kotolňa E | Kotolňa na biomasu

 

Legislatíva:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 2017E 0660

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 2017E 0660 - 1 | príloha

Osvedčenie zástupcu pre elektroenergetiku

Osvedčenie, vzdelanie zástupcu pre elektroenergetiku

 

Technické podmienky:

Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej siete

Základné ustanovenia

 

Obchodné podmienky:

Dodávka elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2018 - 31.12.2021

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2019 - 31.12.2021

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2020 - 31.12.2021

 

Prevádzkový poriadok:

PP prevádzkovateľa distribučnej sústavy VAŠA s.r.o.

 

Výpis z OR SR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8348&SID=6&P=0

 

Výnosy ÚRSO

http://www.urso.gov.sk/

 

Štandardy kvality za rok 2017

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

 

Štandardy kvality za rok 2018

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

 

Štandardy kvality za rok 2019

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

Tel.: 046/5192600, Fax: 046/5192626
VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Kontaktujte nás!
+421 902 92 92 92
E-mail: obchod@vasagroup.sk